Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting Zandvoort 2023

Geldend van 05-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting Zandvoort 2023
Citeertitel Verordening precariobelasting Zandvoort 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 228 van de Gemeentewet
  3. artikel 229 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 5 juli 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2023 01-01-2024 artikel 4

20-06-2023

gmb-2023-290790

Onbekend.
23-12-2022 05-07-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-570126

Onbekend.