Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023 Berg en Dal

Geldend van 23-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Berg en Dal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023 Berg en Dal
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220a van de Gemeentewet
  2. artikel 220b van de Gemeentewet
  3. artikel 220c van de Gemeentewet
  4. artikel 220d van de Gemeentewet
  5. artikel 220e van de Gemeentewet
  6. artikel 220f van de Gemeentewet
  7. artikel 220h van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. Deze regeling vervangt de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 Berg en Dal.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-570050

Z-22-100004