Regeling vervallen per 01-01-2024

Legesverordening omgevingsvergunning 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Legesverordening omgevingsvergunning 2023
Citeertitel Legesverordening omgevingsvergunning 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2022-70133

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2022 01-01-2024 Nieuwe regeling

24-11-2022

gmb-2022-569924

Onbekend.