Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2023’

Geldend van 29-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Weststellingwerf
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2023’
Citeertitel Verordening rioolheffing 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2022 nieuwe regeling

12-12-2022

gmb-2022-569761

0098169435