Verordening toeristenbelasting Gemert-Bakel 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gemert-Bakel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening toeristenbelasting Gemert-Bakel 2023
Citeertitel Verordening toeristenbelasting Gemert-Bakel 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. Deze regeling vervangt de Verordening toeristenbelasting Gemert-Bakel 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2022 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-569496

72756-2022