Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening reinigingsheffingen 2023 gemeente Sliedrecht

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Sliedrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening reinigingsheffingen 2023 gemeente Sliedrecht
Citeertitel Verordening reinigingsheffingen 2023 gemeente Sliedrecht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229 van de Gemeentewet
  2. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 Nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2022-569389

Onbekend.