Regeling vervallen per 01-01-2024

Tarievenbesluit wijkbeheer 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Tarievenbesluit wijkbeheer 2023

De Raad der gemeente Stein;

Gezien het voorstel inzake Belasting- en legesverordeningen 2023

(Gem. blad Afd. A ….., zaaknummer 20221004134417);

besluit:

 • I.

  voor 2023 de volgende tarieven vast te stellen:

  • a.

   voor het maken van rioolaansluitingen bij panden worden de werkelijk door derden gemaakte kosten in rekening gebracht

  • b.

   voor het maken van inritten per inrit incl. btw op basis van een prijsopgave vooraf, wordt 50% van de aanlegkosten bij de aanvrager in rekening gebracht.

  • c.

   voor het maken van invalidenparkeerplaatsen per individuele parkeerplaats € 278,00

  • d.

   voor het verrichten van herstelwerkzaamheden aan gemeente-eigendommen wordt in rekening gebracht voor:

   • -

    1 m2 tegelbestrating herstraten € 52,60

   • -

    1 m2 klinkerbestrating herstellen € 56,50

   • -

    1 m2 gazon herstellen € 26,40

   • -

    1 m2 beplanting herstellen € 39,60

   • -

    1 m2 asfaltverharding herstellen (grindzandasfalt met toplaag) € 208,80

   • -

    1 m2 asfaltverharding herstellen (grindzandasfalt met slijtlaag) € 204,90

   • -

    1 m' opsluitband opnieuw stellen € 7,30

   • -

    1 m' trottoirband opnieuw stellen € 30,90

   • -

    1 m' goot herstellen € 9,10

   • -

    1 m2 sierbestrating herstellen € 65,70

   • -

    1 m2 platines herstellen € 65,70

   • -

    1 m2 waalformaatklinkers herstellen € 101,20

 • II.

  De in dit besluit opgenomen tarieven treden in werking op 1 januari 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 november 2022

De Raad voornoemd,

de Griffier,

de Voorzitter,