Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening leges 2023 gemeente Sliedrecht

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Sliedrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening leges 2023 gemeente Sliedrecht
Citeertitel Verordening leges 2023 gemeente Sliedrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
  3. artikel 2 van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 01-01-2024 2e wijz. (tarieventabel)

12-06-2023

gmb-2023-285250

Onbekend.
03-02-2023 01-07-2023 eerste wijziging, toelichting: artikel 1.2 (geheel) en 1.3

17-01-2023

gmb-2023-37877

Onbekend.
01-01-2023 03-02-2023 Nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2022-569227

Onbekend.