Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 06-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges 2023
Citeertitel Verordening op de heffing en invordering van leges 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet
  5. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2023 01-01-2024 bijlage 1

27-06-2023

gmb-2023-292625

23.0014406
01-07-2023 06-07-2023 bijlage 1

13-06-2023

gmb-2023-273820

23.0013170
28-12-2022 01-07-2023 nieuwe regeling

12-12-2022

gmb-2022-568887

22.0006836