Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Utrechtse Heuvelrug 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrechtse Heuvelrug
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Utrechtse Heuvelrug 2023
Citeertitel Verordening forensenbelasting Utrechtse Heuvelrug 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 223 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. Deze regeling vervangt de Verordening forensenbelasting 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

19-12-2022

gmb-2022-568649

Onbekend.