Regeling vervallen per 01-01-2024

Tarieven Grondprijzen 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Tarieven Grondprijzen 2023

De raad van de gemeente Druten,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022,

besluit vast te stellen de:

Tarieven Grondprijzen 2023

 

Categorie

Prijzen

 
 

2022

2023

*

Restgroen per 01-01-2023:

Achterzijde per m2

€ 137,15

€ 141,25

Voorzijde per m2

€ 54,85

€ 56,50

Zijzijde per m2

€ 123,45

€ 127,15

*

Nutsvoorziening per m² binnen bebouwde kom

€ 264,25

€ 272,20

Nutsvoorziening per m² buiten bebouwde kom

€ 137,40

€ 141,50

*

Rekeneenheid woningbouw grondgebonden per m²

€ 264,25

€ 272,20

*

Rekeneenheid appartementen met parkeren op maaiveld per m2 BVO

€ 335,20

€ 345,25

*

Rekeneenheid zichtlocatiesbedrijventerrein Westerhout-Zuid per m²

€ 122,95

€126,65

*

Rekeneenheid binnenlocaties bedrijventerrein Westerhout-Zuid per m²

€ 104,35

€ 107,50

*

Rekeneenheid winkelvoorzieningen per m²

€ 392,90

€ 404,70

Inwerkingtreding

  • 1.

    De ‘Tarieven Grondprijzen 2022’ van 15 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

    Deze tarieven treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 3.

    De datum van ingang van de tarieven is 1 januari 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022

de raadsgriffier,

E. Weijenberg

de voorzitter,

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld