Regeling vervallen per 29-12-2023

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 28-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Oude IJsselstreek
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023
Citeertitel Verordening toeristenbelasting 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 29-12-2023 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-567212

Onbekend.