Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2022-2

Geldend van 22-12-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2022-2
Citeertitel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Borger-Odoorn 2022-2
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2022-69601

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2022 01-01-2022 Nieuwe regeling

24-11-2022

gmb-2022-567078

Onbekend.