BELEIDSREGEL MOBILITEIT EN PARKEREN BUURTSCHAP CRAILO

Geldend van 20-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling BELEIDSREGEL MOBILITEIT EN PARKEREN BUURTSCHAP CRAILO
Citeertitel Beleidsregel mobiliteit en parkeren buurtschap Crailo
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2022 nieuwe regeling

21-05-2021

gmb-2022-567031

Onbekend.