Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening Reclamebelasting Fijnaart 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Reclamebelasting Fijnaart 2023
Citeertitel Verordening Reclamebelasting gemeente Moerdijk Fijnaart 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2022-69590

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 227 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ’Verordening Reclamebelasting gemeente Moerdijk Fijnaart 2022’, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2021, wordt op de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van heffing ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

08-12-2022

gmb-2022-566898

Onbekend.