Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op roerende woon- en bedrijfsruimten 2023

Geldend van 22-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie West Maas en Waal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op roerende woon- en bedrijfsruimten 2023
Citeertitel Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijgfsruimten 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2023
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2022 01-01-2024 Nieuwe regeling

08-12-2022

gmb-2022-566788

Z.78105