Tarievenbesluit 2023 gemeentelijke sportvelden en het ontmoetingscentrum "De Tuyter"

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Tarievenbesluit 2023 gemeentelijke sportvelden en het ontmoetingscentrum "De Tuyter"

De raad der gemeente Krimpen aan den IJssel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2022

b e s l u i t :

de tarieven van de gemeentelijke sportvelden en het ontmoetingscentrum "De Tuyter" voor het jaar 2023 als volgt vast te stellen:

 • 1.

  Ontmoetingscentrum "De Tuyter" (index 5%)

  Grote zaal

   
   
   
   
   
   
   
   

  Verenigingstarief*

  per uur

  24,80

   

  Overig gebruik

  per uur

  66,30

  Zaal 6

   
   
   
   

  Verenigingstarief*

  per uur

  16,80

   

  Overig gebruik

  per uur

  33,00

  Zaal 7

  Kantoor, wordt niet verhuurd

   
   
   

  Zaal 8

   
   
   
   

  Verenigingstarief*

  per uur

  18,20

   

  Overig gebruik

  per uur

  36,40

  Zaal 9

   
   
   
   

  Verenigingstarief*

  per uur

  11,40

   

  Overig gebruik

  per uur

  22,70

  Zaal 10

   
   
   
   

  Verenigingstarief*

  per uur

  8,55

   

  Overig gebruik

  per uur

  17,20

  Zaal 11

   
   
   
   

  Verenigingstarief*

  Overig gebruik

  per uur

  per uur

  € 

  7,45

  14,90

  Zaal 12

   
   
   
   

  Verenigingstarief*

  per uur

  14,20

   

  Overig gebruik

  per uur

  28,35

  Annulerings- en wijzigingskosten

   
   
   
   

  Annulerings- en wijzigingskosten

  26,25

  *) Het verenigingstarief geldt voor stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk, gevestigd in de gemeente Krimpen

 • 2.

  Sportvelden (ingangsdatum 1 januari 2023) (index 5 %)

  -

  Voetbalveld (kunstgras)

  (2)

  26.864,00

  per jaar

  -

  Handbalveld (asfalt)

  (1)

  4.030,00

  per jaar

  -

  Hockeyveld (betreft ondergrond)

  (2)

  5.768,00

  per jaar

  -

  Korfbal (clubhuis en sportterrein)

   

  21.509,00

  per jaar

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 15 december 2022

De griffier,

De voorzitter,