Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening regelende de tarieven voor van gemeentewege bedrijfsmatig verstrekte diensten 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Neder-Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening regelende de tarieven voor van gemeentewege bedrijfsmatig verstrekte diensten 2023
Citeertitel Tariefsverordening bedrijfsmatig verstrekte diensten 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 108 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2023. Deze regeling vervangt de Tariefsverordening bedrijfsmatig verstrekte diensten 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-566316

Z/22/084658/RAAD/22/03139