Regeling vervallen per 01-01-2024

Marktgeldverordening gemeente Neder-Betuwe 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Neder-Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Marktgeldverordening gemeente Neder-Betuwe 2023
Citeertitel Marktgeldverordening gemeente Neder-Betuwe 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden in de gemeente Neder-Betuwe 2022. De datum van ingang van de heffing is de eerstvolgende marktdag volgende de dag waarop deze verordening in werking is getreden.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-566312

Z/22/084658/RAAD/22/03134