UITVOERINGSREGELING AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE STEIN 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

UITVOERINGSREGELING AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE STEIN 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein;

overwegende dat de gemeenteraad bij besluit van 1 december 2022 de Afvalstoffenverordening Stein 2023 heeft vastgesteld;

dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling kunnen worden aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in voornoemde verordening;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Stein 2023;

Besluiten vast te stellen: de Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Stein 2023

§ 1 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 1 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

1.1. De volgende inzameldienst is belast met de reguliere inzameling van de gescheiden afvalstoffen, zoals genoemd in artikel 7 van de Afvalstoffenverordening Stein 2023:

 • -

  RWM afval en reiniging (RWM NV) Westelijke Mijnstreek

1.2. Voor het afzonderlijk inzamelen van de nader genoemde categorieën afvalstoffen worden op advies van de in artikel 1.1 genoemde inzameldienst, door het college van burgemeester en wethouders aanvullend bedrijven, verenigingen of instellingen aangewezen.

1.3. De lopende aanwijzingen met verenigingen, bedrijven of instellingen worden jaarlijks herzien.

1.4 Voor particulier ongesorteerd bouw- en sloopafval, grof snoeiafval en dergelijke (betreft afvalstromen die in grotere hoeveelheden vrijkomen bij bijvoorbeeld een verbouwing) worden op grond van artikel 4, eerste en tweede lid van de Afvalstoffenverordening Stein 2023 als inzamelaar aangewezen: gespecialiseerde bedrijven die wettelijk bevoegd zijn deze stoffen te transporteren en/of verwerken.

Artikel 2 Afzonderlijke inzameling

2.1. De diverse afzonderlijk in te zamelen categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden als volgt omschreven:

 • 1.

  Huishoudelijk restafval: Huishoudelijk afval dat niet onder een van de overige categorieën afval valt, genoemd in dit artikel;

 • 2.

  Grof huishoudelijk afval: Huishoudelijk restafval dat niet onder een van de overige categorieën afval valt en dat zodanig groot of zwaar is dat dit door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of –inzamelvoorziening ter inzameling aan de inzameldienst kan worden aangeboden;

 • 3.

  Huisraad: complete, hele en schone huisraad die hooguit in lichte mate beschadigd en vervuild mag zijn, zoals bankstellen, kasten, tafels, stoelen, tv´s, etc.;

 • 4.

  Bioafval: Huishoudelijke afvalstoffen van organische oorsprong, zoals etensresten (gekookt, gebakken, rauw) – schillen van groente en fruit/doppen van pinda’s en noten, eierschalen, koffiedrab, keukenpapier met voedselresten, mest van kleine huisdieren, bloemen- en (kamerplanten) en schone tuin- en potgrond (zonder kiezel, grind of hydrokorrels)

 • 5.

  (Grof) tuinafval: Groenafval bestaande uit takken, struiken, blad, gras etc.;

 • 6.

  Kerstbomen;

 • 7.

  A hout: schoon, onbehandeld hout en snoeihout;

 • 8.

  B hout: geverfd, verlijmd maar niet geïmpregneerd hout;

 • 9.

  Verduurzaamd hout (C-hout): Hout geïmpregneerd c.q. behandeld met chemische middelen die op de zwarte lijst staan vermeld, zoals creosoot en wolfraam;

 • 10.

  Verpakkingsglas: eenmalig verpakkingsglas waaronder lege flessen, potten en glazen, gebruiksvoorwerpen met uitzondering van vlakglas, gloei- en spaarlampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, kunststof doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 11.

  Vlakglas: glasplaten, ruiten, spiegels en draadglas;

 • 12.

  Papier en karton: droog en schoon papier en karton (géén keukenrol, wc-papier, pizzadozen e.d., drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier en behang);

 • 13.

  Kleding, textiel en schoeisel: (kapotte) schone kleding en huishoudtextiel, zoals lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisel, grote lappen stof en gordijnen (géén materialen die eerder gebruikt zijn als bijvoorbeeld poets- of verflappen). Ook geen dekbedden of kussens;

 • 14.

  Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD):

  • -

   Plastic verpakkingen, zoals bakjes van bijvoorbeeld boter, boterhamvlees en groenten en fruit - bekers van slagroom, yoghurt en roomijs - zakjes en folies van snoep, rijst en pasta - tubes van tandpasta – bodylotion en haargel - flessen van frisdrank, water, melkproducten en sauzen - blisterverpakkingen van o.a. tandenborstels - folies om reclamefolders en tijdschriften.

  • -

   Metalen verpakkingen, zoals (fris-)drankblikjes - groenten- en soepblikken, deksels van potten - aluminium schaaltjes en bakjes – blikjes van honden- en kattenvoer.

  • -

   Drankkartons: pakken van sap en zuivel - kleine drinkpakjes en ijs- en milkshakebekers.

  • Niet tot PMD behoort: verpakkingen van klein chemisch afval (bijvoorbeeld latex emmers, jerrycans voor motorolie, kitkokers, stomazakjes, handschoenen, spuiten, mondmaskers, plastic hoesjes voor over de haren of de schoenen) – piepschuim -verpakkingen met inhoud – vleesschaaltjes - andere plastic voorwerpen, zoals speelgoed en tuinmeubilair.

 • 15.

  Kunststof tuinmeubilair: Tuinmeubilair gemaakt van recyclebare harde kunststoffen (gemaakt van PE of PP).

 • 16.

  Bitumen houdend afval: bijvoorbeeld bitumen houdend dakleer;

 • 17.

  Puin niet verontreinigd mengsel van stenen en stukken steen en vergruisde stenen;

 • 18.

  Elektrische en elektronische apparatuur: alles wat stroom of batterijen nodig heeft uit particuliere huishoudens, bijvoorbeeld televisies, boormachines, scheerapparaten, föhns, wasmachines, wasdrogers, wafelijzers, strijkijzers, computers, mobiele telefoons etc.;

 • 19.

  Metalen: niet verontreinigde metalen, zoals ijzer, koper, lood, aluminium, etc.;

 • 20.

  Klein Chemisch Afval (KCA): gevaarlijke afvalstoffen uit particuliere huishoudens, zoals batterijen en accu´s -benzine en (motor-)olie - bestrijdingsmiddelen -verf en verfproducten - spaar-, tl- en ledlampen - injectienaalden - vloeibare gootsteenontstopper - medicijnen - ammonia en spiritus;

  Niet tot het KCA behoren: cosmetica - hallogeenlampen - lege spuitbussen - lege verfblikken en uitgehard kwasten - cd´s, dvd´s, diskettes, videobanden en cassettebandjes.

 • 21.

  Injectienaalden;

 • 22.

  Afgewerkte motorolie;

 • 23.

  Asbest en asbesthoudend afval: huishoudelijke afvalstoffen, zoals bedoeld in het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

 • 24.

  Autobanden: afgedankte autobanden ontdaan van de velg;

 • 25.

  Matrassen;

 • 26.

  Vloerbedekking;

 • 27.

  Geëxpandeerd polystyreenschuim: piepschuimplaten en piepschuim verpakkingsmateriaal;

 • 28.

  Frituurvet en –olie: niet verontreinigd, afgedankt frituurvet c.q. frituurolie;

 • 29.

  Gasflessen en drukhouders: brandblussers en overige drukhouders.

Deze stromen zijn gebaseerd op de richtlijnen van de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. De meest actuele informatie is beschikbaar op de website van Milieu Centraal: Afvalscheidingswijzer | Milieu Centraal | Afvalscheidingswijzer.

Artikel 3 Inzamelmiddelen en -voorzieningen

Voor de inzameling van de diverse categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden de volgende inzamelvoorzieningen aangewezen:

Laagbouw

Bij laagbouw worden voor de gebruiker van een perceel de groene (140 liter) en grijze minicontainer (240 liter) aangewezen als inzamelmiddel voor respectievelijk bioafval en huishoudelijk restafval. De gebruiker van een perceel beschikt over minimaal één groene minicontainer in combinatie met minimaal één grijze minicontainer.

De ter beschikking gestelde minicontainers worden in bruikleen gegeven. Registratie vindt plaats op adres ten behoeve van de gedifferentieerde afrekening van het afvalaanbod. Bedoelde inzamelmiddelen zijn derhalve adres gebonden en dienen bij verhuizing op het adres te worden achtergelaten.

Hoogbouw

De huishoudens die deel uitmakend van een woningencomplex die niet de beschikking hebben over adres gebonden minicontainers dienen het bioafval en het huishoudelijke restafval samen aan te bieden in de ten behoeve van dit woningencomplex beschikbare ondergrondse verzamelcontainers. Voor toegang tot deze ondergrondse verzamelcontainers krijgen de gebruikers de beschikking over een woning gebonden afvalpas. Deze pas dient bij verhuizing te worden achtergelaten in de woning. Het is verboden om afval te plaatsen naast of op ondergrondse en bovengrondse brengvoorzieningen.

De bewoners van de gestapelde bouw krijgen, voor zover er geen ondergrondse verzamelcontainers voorhanden zijn, de beschikking over groene (40 liter) en grijze afvalemmers (40 liter) voor het aanbieden van respectievelijk bioafval en huishoudelijk restafval. De adres gebonden afvalemmers worden in bruikleen gegeven en zijn op adres geregistreerd ten behoeve van de gedifferentieerde afrekening van het afvalaanbod.

Bijzonderheden laagbouw en hoogbouw

Inwoners kunnen een verzoek indienen om de beschikking te krijgen over extra inzamelmiddelen. Hiervoor wordt een additioneel vastrecht geheven en worden er leveringskosten in rekening gebracht.

Indien meer afval wordt aangeboden vanuit een aantoonbare medische noodzaak, kan een schriftelijk gemotiveerd verzoek ingediend worden bij Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) te Roermond, voor een korting op de afvalstoffenheffing.

Uitzonderingen

In uitzonderlijke situaties kan indien dit voor een goede inzameling van de afvalstoffen gewenst is, maatwerk worden geboden waarbij wordt afgeweken van de bovenstaande systematiek.

Dure afvalzak gemengd restafval en bioafval

Bij sommige huizen is er geen ruimte voor minicontainers of afvalemmers en is er ook (nog) geen ondergrondse afvalcontainer in de buurt. Deze huishoudens kunnen hun afval aanbieden door middel van dure afvalzakken. Deze zijn bedoeld voor het samen aanbieden van restafval en bioafval. De zakken worden eens per week opgehaald op de in de afvalwijzer genoemde datums. De dure afvalzakken zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de stadswinkels en milieuparken.

PMD-zakken

Plastic verpakkingen, Metaal (blik) en Drankkartons (PMD) mogen gezamenlijk worden aangeboden in de daartoe beschikbaar gestelde PMD-zak. PMD-zakken zijn gratis verkrijgbaar bij de milieuparken en een aantal supermarkten.

Wijkbrengvoorzieningen

Op wijkniveau zijn brengvoorzieningen ingericht met verzamelcontainers voor verpakkingsglas en kleding, textiel en schoeisel. Op enkele locaties is het ook mogelijk om PMD en oud papier en karton te storten. Per verzamelcontainer is weergegeven welke gescheiden afvalstroom in de betreffende container gedeponeerd mag worden. Het is verboden om afval te plaatsen naast of op ondergrondse en bovengrondse brengvoorzieningen.

Artikel 4 Frequentie van inzamelen

Frequentie van inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen bij of nabij elk perceel.

Bioafval, huishoudelijk restafval, PMD, kleding, textiel en schoeisel en papier en karton zijn de afvalfracties die afzonderlijk bij of nabij de diverse percelen regulier worden opgehaald. De frequentie waarmee wordt ingezameld, wordt hieronder per component weergegeven. Alle afvalfracties, met uitzondering van bioafval, kunnen op een van de in artikel 6.2. genoemde milieuparken gedurende de openingstijden, al dan niet tegen betaling, worden aangeboden.

Een actueel overzicht van de acceptatievoorwaarden is te raadplegen via de website van RWM (www.rwm.nl).

Huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval kan eenmaal per vier weken worden aangeboden in minicontainer of afvalemmer op de aangegeven datum en tijdstip. De betreffende inzameldagen voor de diverse wijken staan vermeld op de app van RWM of op de website van RWM (www.rwm.nl).

De dure afvalzak voor gemengd restafval en bioafval wordt wekelijks ingezameld.

Bioafval

Bioafval kan eenmaal per twee weken worden aangeboden in minicontainer of afvalemmer op de aangegeven datum en tijdstip. De betreffende inzameldagen voor de diverse wijken staan vermeld op de app van RWM of op de website van RWM (www.rwm.nl).

Grof tuinafval

Grof tuinafval kan twee maal per jaar (1 x in voorjaar en 1 x in najaar) op de aangegeven datums (gratis) aan de inzameldienst worden aangeboden. De betreffende inzameldagen voor de diverse adressen staan vermeld op de app van RWM of op de website van RWM (www.rwm.nl).

Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD)

PMD kan eenmaal per twee weken in de daartoe beschikbaar gestelde zakken gratis aan de inzameldienst worden aangeboden op de aangeven datum en tijdstip. De betreffende inzameldagen voor de diverse adressen staan vermeld op de app van RWM of op de website van RWM (www.rwm.nl).

Papier en karton

Afhankelijk van het adres, vindt de inzameling van oud papier en karton eenmaal per vier weken of maandelijks plaats op de dagen en tijdstippen, zoals vermeld op de app van RWM of op de website van RWM (www.rwm.nl).

Kleding, textiel en schoeisel

Het aanbieden van kleding, textiel en schoeisel is alleen mogelijk bij de brengvoorzieningen in de wijk of bij de milieuparken. De openingstijden van de milieuparken staan vermeld op de app van RWM of op de website van RWM (www.rwm.nl).

Kerstbomen

Eenmaal per jaar wordt de mogelijkheid geboden kerstbomen op de in de afvalwijzer en RWM app aangegeven datum aan de inzameldienst aan te bieden. Kerstbomen dienen zonder pot en versieringen aangeboden te worden.

§ 2 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 5 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Ontheffing van de plicht bioafval en huishoudelijk restafval gescheiden aan te leveren.

Het in het eerste lid van artikel 8 van de Afvalstoffenverordening gestelde verbod om de categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden, geldt niet voor de huishoudens waarbij een ondergrondse afvalcontainer als inzamelmiddel is aangewezen. Deze uitzondering geldt ook voor huishoudens waarbij een dure afvalzak als inzamelmiddel is aangesteld. Deze huishoudens behoeven het bioafval en het huishoudelijke restafval dus niet gescheiden aan te bieden. De plicht tot afzonderlijk aanbieden van de overige in artikel 7 van de Afvalstoffenverordening genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen, blijft bestaan.

Artikel 6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

6.1. Omtrent het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen is het volgende bepaald.

Minicontainers, afvalemmers, dure afvalzakken en PMD zakken

Huishoudens die minicontainers of afvalemmers ter beschikking hebben dienen het bioafval alsmede het huishoudelijke restafval aan te bieden in de groene respectievelijk grijze minicontainer of afvalemmer. De gebruiker van de adres gebonden van gemeentewege ter beschikking gestelde inzamelmiddelen is verantwoordelijk voor betreffende inzamelmiddelen.

Voor het aanbieden van gemengd restafval met bioafval en PMD mogen alleen de daar toe beschikbaar gestelde dure afvalzakken worden gebruikt.

Ondergrondse afvalcontainers

De huishoudens die gerechtigd zijn om gebruik te maken van de ondergrondse afvalcontainers ten behoeve van een groep aangewezen percelen, krijgen toegang tot betreffende containers middels een afvalpas. Deze pas is adres gebonden en dient bij verhuizing te worden achtergelaten in de woning. De hoofdgebruiker van de afvalpas wordt aangemerkt als de eigenaar/huurder van de desbetreffende woning. Deze is ook verantwoordelijk voor het gebruik van de pas. Gebruik van de pas bij het toegangssysteem tot de ondergrondse afvalcontainers wordt geregistreerd ten behoeve van de gedifferentieerde afrekening van het afvalaanbod. Het tarief wordt gebaseerd op de frequentie en het volume (30 liter resp. 60 liter) van het gebruik van de verzamelcontainers.

Verantwoordelijkheid t.a.v. de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen

De door de gemeente ter beschikking gestelde inzamelmiddelen mogen alleen worden gebruikt voor het aanbieden van de daarvoor bestemde categorie afvalstoffen aan de inzamelaar. Het gebruik van deze inzamelmiddelen op een andere wijze is verboden. De gebruiker van de adres gebonden van gemeentewege ter beschikking gestelde inzamelmiddelen gaat als een goed huisvader om met betreffende inzamelmiddelen en brengt geen veranderingen of beschadigingen aan het inzamelmiddel of de aan hem/haar verstrekte afvalpas aan. De bijbehorende chips, mogen niet worden beschadigd of verwijderd. De gebruiker is verantwoordelijk voor zowel eventuele schade aan het inzamelmiddel als voor eventueel door of met het inzamelmiddel aangerichte schade aan derden. Schade aan het inzamelmiddel waarvoor de gebruiker zelf verantwoordelijk is, wordt op de gebruiker verhaald.

Bij vermissing dan wel beschadiging door derden dient terstond aangifte te worden gedaan bij de politie. Na overlegging van een kopie van de aangifte wordt van gemeentewege een vervangend inzamelmiddel ter beschikking gesteld.

6.2. Omtrent de plaats en wijze waarop de categorieën huishoudelijk afvalstoffen dienen te worden aangeboden is het volgende bepaald.

Minicontainers, afvalemmers en dure afvalzakken

De minicontainers en afvalemmers dienen op het trottoir voor de woning óf aan de overkant van de weg óf in de nabijheid van de woning op de door de inzameldienst aangewezen locatie alsmede op de door de inzameldienst aangewezen wijze te worden aangeboden. Containers dienen zoveel mogelijk naast elkaar te worden aangeboden. De dure afvalzakken dienen op het trottoir voor de woning ter inzameling te worden aangeboden óf aan de overkant van de weg óf in de nabijheid van de woning op de door de inzameldienst aangewezen locatie alsmede op de door de inzameldienst aangewezen wijze te worden aangeboden.

Het aanbieden van de minicontainers, afvalemmers en dure afvalzakken dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd zodat gevaar of schade wordt voorkomen.

Bij het ontbreken van een trottoir dienen genoemde inzamelmiddelen direct naast de rijweg te worden geplaatst. De minicontainers en afvalemmers dienen met een gesloten deksel te worden aangeboden. Uit de minicontainers en de afvalemmers mogen geen zaken uitsteken die kunnen leiden tot verwondingen van de huisvuilbeladers dan wel voetgangers of overig verkeer.

Dure afvalzakken die worden aangeboden dienen te allen tijde zodanig gesloten te zijn dat geen afval uit deze zakken kan vallen of steken.

Het afval in de minicontainers en afvalemmers mag niet op een zodanige wijze worden verdicht dat door verklemming (het klem zitten van het afval) het inzamelmiddel niet op de gebruikelijke wijze geledigd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn natte bladeren in een bioafval-container die als geheel blijven plakken in de container of het verdichten van afval in de container, waardoor het afval klem komt te zitten in de container. Het risico bij eventuele verdichting is voor de gebruiker van desbetreffend inzamelmiddel.

Ondergrondse afvalcontainers

Huishoudens die deel uitmaken van een woningencomplex en die niet de beschikking hebben over een adres gebonden minicontainer of afvalemmer, dienen het huishoudelijk restafval gezamenlijk aan te bieden in de ten behoeve van dit woningencomplex beschikbare ondergrondse afvalcontainer. Bij het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers mag het afval niet los in de klep worden gestort maar dient gebruik te worden gemaakt van een zak en dient te worden voorkomen dat het afval klem komt te zitten in de klep van de installatie. Dit kan gebeuren wanneer een te grote hoeveelheid afval met veel kracht in de klep wordt geperst om deze zodoende toch te kunnen sluiten. Meestal betreft het afvalzakken die veel te vol zijn. Het afval moet zonder grote krachtinspanningen in de klep kunnen worden geplaatst. Wanneer afval te vast in de klep wordt geperst leidt dit tot storing van de installatie. Er is dan sprake van oneigenlijk gebruik en in feite van moedwillige beschadiging van de installatie. Het is zodoende verboden afval in de klep te persen. De hoofdgebruiker (eigenaar/huurder van de betreffende (etage-)woning) wordt verantwoordelijk geacht voor een juist gebruik van de installatie met zijn/haar afvalpas. Bij storing van de installatie dient direct melding te worden maken bij RWM.

Het meegebrachte afval dient weer mee terug naar huis te worden genomen ofwel naar een andere zich in de buurt bevindende afvalcontainer. Het is in ieder geval verboden om de afvalstoffen op of nabij de inzamelvoorziening achter te laten. Dit is overigens in geen enkel geval toegestaan. Het is verboden om veranderingen of beschadigingen aan te brengen aan de verzamelcontainers c.q. registratieapparatuur. Alle bestaande brengvoorzieningen voor reststromen zijn middels vaststelling van deze uitvoeringsregeling aangewezen.

Papier en karton

Huishoudens kunnen papier en karton zonder inzamelmiddel voor hun woning op het trottoir, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, of bij het ontbreken van een trottoir, aan de kant van de openbare weg, ter inzameling aanbieden. Het papier of karton wordt zodanig geplaatst dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen. Er mogen geen zaken uitsteken die kunnen leiden tot verwondingen van de beladers dan wel voetgangers of overig verkeer.

Papier of karton wordt met een touw of ander bindsel bijeengebonden dan wel in een doos of papieren zak aangeboden. Het aanbieden in ander verpakkingsmateriaal, zoals b.v. plastic zak of kratje, is niet toegestaan. Ook is het gebruik van metalen draad om bundels papier bij elkaar te houden verboden. Het gewicht per bundel/doos papier/karton bedraagt maximaal 12 kg.

Verpakkingsglas

Verpakkingsglas kan worden gedeponeerd in de op diverse locaties binnen de gemeente geplaatste glasbakken. Het verpakkingsglas dient op kleur te worden gescheiden, zoals op de glasbakken staat aangegeven. In de glasbakken mag geen ander glas dan verpakkingsglas worden gedeponeerd. Deze glasfracties kunnen op de milieuparken worden aangeleverd.

Het is verboden afvalstoffen op of nabij de glasinzamelvoorziening achter te laten. Indien de glasbak bij aankomst vol blijkt te zijn, dan neemt men het meegebrachte glasafval ofwel mee terug naar huis ofwel men brengt het naar een andere in de buurt staande glasbak. In geen geval mag het meegebrachte glas naast of nabij de glascontainer worden gedeponeerd.

Het college van burgemeester en wethouders kan met het oog op bijzondere omstandigheden waaronder in elk geval begrepen een verhoogd aanbod tijdens de jaarwisseling, in het belang van het voorkomen van vandalisme of overlast, de toegang tot de inzamelvoorziening op vooraf bekend gemaakte dagen ontzeggen.

Kleding, textiel en schoeisel

Kleding, textiel en schoeisel kunnen worden gedeponeerd in de op diverse locaties binnen de gemeente geplaatste textielcontainers.

Het is verboden afvalstoffen op of nabij de textielinzamelvoorziening achter te laten. Indien de container bij aankomst vol blijkt te zijn, dan neemt men het meegebrachte afval ofwel mee terug naar huis ofwel men brengt het naar een andere in de buurt staande textielcontainer of milieupark. In geen geval mag het meegebrachte afval naast of nabij de textielcontainer worden gedeponeerd.

Het college van burgemeester en wethouders kan met het oog op bijzondere omstandigheden waaronder in elk geval begrepen een verhoogd aanbod tijdens de jaarwisseling, in het belang van het voorkomen van vandalisme of overlast, de toegang tot de inzamelvoorziening op vooraf bekend gemaakte dagen ontzeggen.

Plastic, Metaal en Drankkartons

De huishoudens die deel uitmaken van een woningencomplex waarbij een container voor plastic, metaal en drankkartons (PMD) is geplaatst, dienen het PMD aan te bieden in deze beschikbare container. Bij de woningencomplexen die niet de beschikking hebben over een aparte PMD-container, dient het PMD te worden aangeboden op een nader aangewezen locatie op de in de afvalwijzer of in de RWM-app aangegeven dagen en tijdstippen.

Het is verboden afvalstoffen op of nabij de PMD-containers achter te laten. Indien de container bij aankomst vol blijkt te zijn, dan neemt men het meegebrachte afval ofwel mee terug naar huis ofwel men brengt het naar een andere in de buurt staande PMD-container of milieupark. In geen geval mag het meegebrachte afval naast of nabij de PMD-container worden gedeponeerd.

Het college van burgemeester en wethouders kan met het oog op bijzondere omstandigheden, in het belang van het voorkomen van vandalisme of overlast, de toegang tot de inzamelvoorziening ontzeggen op vooraf bekend gemaakte dagen. Ook kan het college van burgemeester en wethouders besluiten om de toegang te reguleren middels een adresgebonden afvalpas.

De overige huishoudens dienen PMD in speciaal daartoe ter beschikking gestelde zakken op de vastgestelde inzameldag voor de eigen woning op het trottoir, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, of, bij het ontbreken van een trottoir, aan de kant van de openbare weg, ter inzameling aan te bieden. De zakken dienen op een zodanige wijze te worden aangeboden dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen. De zakken dienen dichtgebonden te worden aangeboden. De zakken dienen zodanig geplaatst te worden dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen. Er mogen geen zaken uitsteken die kunnen leiden tot verwondingen van de beladers dan wel voetgangers of overig verkeer. De inzameldienst kan om (verkeers)technische redenen een verzamelplaats aangeven voor de inzameling van PMD.

Grof tuinafval en grof huishoudelijk afval

Grof tuinafval en grof huishoudelijk afval kunnen zonder inzamelmiddel worden aangeboden op de milieuparken. Twee maal per jaar (1x voorjaar en 1x najaar) kan gratis grof tuinafval worden aangeboden. Voor de data wordt verwezen naar de RWM-app en de RWM internetsite. De afmeting van aangeboden tuinafval bedraagt per bundel maximaal 1,5 m x 0,5 m x 0,5 m. Het gewicht bedraagt per bundel maximaal 23 kg. Grof tuinafval kan zonder inzamelmiddel worden aangeboden op de milieuparken.

Kerstbomen

De kerstboom dient goed bereikbaar te zijn voor de ophaalwagen c.q. kraanwagen. Bovendien dient te worden voorkomen dat voetgangers en overig verkeer worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en dat er gevaar of schade wordt veroorzaakt.

Milieuparken

In de regio zijn de volgende milieuparken toegankelijk voor inwoners, waar diverse afvalstromen al dan niet tegen betaling, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kunnen worden aangeboden. Kijk op de website van RWM www.rwm.nl voor het actuele aanbod en acceptatievoorwaarden.

Milieupark Geleen, Nijverheidsweg 10, Geleen (Businesspark Geleen)

Milieupark Sittard, Milieuparkweg 11, Sittard (Industriepark Noord)

Milieupark Born, Florianstraat 5, Born

Milieupark Stein, Stadhouderlaan 245a, Stein

Milieupark Beek, de Haamen 3, Beek

Gewicht

Minicontainers mogen niet zwaarder worden aangeboden dan 75 kg.

De afvalemmers mogen niet zwaarder worden aangeleverd dan 10 kg.

Afvalzakken en PMD-zakken mogen niet zwaarder zijn dan 10 kg.

Verkeerd aanbieden

Indien de huishoudelijke afvalstoffen c.q. de inzamelmiddelen niet op de voorgeschreven wijze worden aangeboden, is de inzamelaar gerechtigd het inzamelmiddel niet te ledigen, dan wel het aangeboden afval te weigeren. De aanbieder dient het afval op de juiste wijze opnieuw aan te bieden.

Eigendomsoverdracht

Het afval dat op trottoirs of verzamelpunten wordt aangeboden, gaat over in eigendom van de gemeente zodra de inzamelaar dit meeneemt. Tot het moment dat het afval wordt meegenomen, evenals in de situatie waarin dit niet wordt meegenomen, blijft het afval eigendom van de aanbieder en is deze hiervoor verantwoordelijk.

Bij (ondergrondse) wijkbrengvoorzieningen gaat het afval over in gemeentelijk eigendom zodra dit in het inzamelmiddel is gedeponeerd.

Artikel 7 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

De diverse categorieën huishoudelijke afvalstoffen kunnen op de volgende dagen en tijden ter inzameling worden aangeboden

Bioafval en huishoudelijk restafval

De individuele inzamelmiddelen, zoals minicontainers en afvalemmers mogen worden aangeboden vanaf 19.00 uur op de dag onmiddellijk voorafgaande aan de inzameldag, doch dienen uiterlijk om 06.00 uur (maanden april t/m september) aan de inzameldienst op de inzameldag te zijn aangeboden. In de overige maanden kan het bioafval en restafval tot 7.00 uur worden aangeboden.

De gebruiker van betreffend inzamelmiddelen verwijdert deze na lediging zo spoedig mogelijk van de openbare weg doch uiterlijk om 19.00 uur op de vastgestelde inzameldag.

Het college van burgemeester en wethouders kan in verband met feestdagen en bijzondere evenementen een andere inzameldag vaststellen. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt middels de RWM app.

Het is in verband met geluidsoverlast bij woningcomplexen/ hoogbouw niet toegestaan om tussen 22.00 uur en 07.00 uur afvalstoffen in de ondergrondse afvalcontainers te deponeren.

Papier en karton

Deze afvalfractie wordt maandelijks ingezameld op de dagen en tijdstippen, zoals vermeld op de RWM-app of de RWM-website (www.rwm.nl). Het afval mag alleen op de dag van inzameling worden aangeboden en dient uiterlijk om 06.00 uur worden aangeboden tijdens de maanden april t/m december. In de overige maanden kan het papier en karton tot 7:00 worden aangeboden.

PMD

De PMD-zakken mogen worden aangeboden vanaf 21.00 uur op de dag onmiddellijk voorafgaande aan de inzameldag, doch dienen uiterlijk om 06.00 uur (maanden april t/m september) aan de inzameldienst op de inzameldag te zijn aangeboden. In de overige maanden kan het PMD tot 7.00 uur worden aangeboden. Het college van burgemeester en wethouders kan in verband met feestdagen en bijzondere evenementen een andere inzameldag vaststellen. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt middels de RWM app.

Grof tuinafval

Twee maal per jaar kan grof tuinafval op de aangegeven data en inzamelroute gratis worden aangeboden.

Wijkbrengvoorzieningen

Het is in verband met geluidsoverlast niet toegestaan om tussen 22.00 uur en 07.00 uur afvalstoffen in de glascontainers en textielcontainers te deponeren.

Artikel 9 Regels over kadavers van gezelschapsdieren

Voor de toepassing van artikel 19a lid 2 van de verordening is Huisdieren- en paardencrematorium Parkstad aangewezen om dode gezelschapsdieren op te halen.

§ 3 Slotbepalingen

Artikel 9 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude uitvoeringsregeling

8.1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023.

Artikel 10 Citeerbepaling

Dit besluit wordt aangehaald als: “Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Stein 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Stein in de vergadering van 13 december 2022.

De Secretaris,

J.H.J. Sanders

De Burgemeester,

M.F.H. Leurs Mordang