Regeling vervallen per 31-12-2023

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDENING VAN MARKTGELDEN BERNHEZE 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDENING VAN MARKTGELDEN BERNHEZE 2023
Citeertitel Verordening marktgelden Bernheze 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp financiën
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 31-12-2023 Nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2023-118

17329