Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit tot vaststelling van de ‘Verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2023’

Geldend van 22-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Besluit tot vaststelling van de ‘Verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2023’
Citeertitel Verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2023
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. artikel 117 van de Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. Deze regeling vervangt de Verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

21-11-2022

wsb-2022-14175

Onbekend.