Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning (Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2023)

Geldend van 14-10-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Woerden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning (Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2023)
Citeertitel Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2022. De nummering bij art. 3 klopt niet.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2023 artt. 5.2.2; 5.2.3; 8.5; 8.8

10-10-2023

gmb-2023-437167

Onbekend.
23-05-2023 14-10-2023 art. 6.8

16-05-2023

gmb-2023-221088

Onbekend.
06-05-2023 23-05-2023 art.13

31-01-2023

gmb-2023-198491

Onbekend.
31-12-2022 06-05-2023 Nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2022-564923

Onbekend.