Voorschriften gedenktekens 2023

Geldend van 10-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemskerk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Voorschriften gedenktekens 2023
Citeertitel Voorschriften gedenktekens 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2023 nieuwe regeling

18-10-2022

gmb-2023-88

D/2022/434372