Regeling vervallen per 01-01-2024

Legesverordening 2023

Geldend van 21-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Leudal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Legesverordening 2023
Citeertitel Legesverordening 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
  3. artikel 2 van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2022 01-01-2024 Nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2022-564100

Onbekend.