Ondermandaatbesluit Beheerautoriteit Zuid-Nederland cofinanciering Noord-Brabant EFRO Zuid-Nederland 2021-2027

Geldend van 03-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Ondermandaatbesluit Beheerautoriteit Zuid-Nederland cofinanciering Noord-Brabant EFRO Zuid-Nederland 2021-2027
Citeertitel Ondermandaatbesluit Beheerautoriteit Zuid-Nederland cofinanciering Noord-Brabant EFRO Zuid-Nederland 2021-2027
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2023 bijlage 1

23-05-2023

prb-2023-6093

C2315256/5265204
24-12-2022 16-09-2022 03-06-2023 nieuwe regeling

13-12-2022

prb-2022-15143

C23007160/5181785