Regeling vervallen per 01-04-2024

Verordening jeugdhulp gemeente Peel en Maas 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-03-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Peel en Maas
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening jeugdhulp gemeente Peel en Maas 2023
Citeertitel Verordening jeugdhulp gemeente Peel en Maas 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 2.6 van de Jeugdwet
  4. artikel 2.9 van de Jeugdwet
  5. artikel 2.10 van de Jeugdwet
  6. artikel 2.12 van de Jeugdwet
  7. artikel 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening jeugdhulp Peel en Maas, door de raad vastgesteld op 21 december 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-04-2024 nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2022-563968

2640626