Regeling vervallen per 01-01-2024

Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven Rotterdam 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven Rotterdam 2023
Citeertitel Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven Rotterdam 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven Rotterdam 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2022-563503

2022, nummer 234