Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden Lisse 2023

Geldend van 21-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Lisse
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden Lisse 2023
Citeertitel Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden Lisse 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2022 01-01-2024 Nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-563192

Z-22-267875