Regeling vervallen per 01-01-2024

Tarievenoverzicht straatparkeren Rotterdam 2023

Geldend van 01-02-2024 t/m 31-12-2023

Intitulé

Tarievenoverzicht straatparkeren Rotterdam 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de directeur Stadsbeheer Toezicht en Handhaving, d.d. 15 november 2022, kenmerk M2209-5766;

gelet op artikelen 7, 12 en 14 van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2023;

besluit:

Artikel 1. Betalingen bij parkeerapparatuur

 • 1. Het betaald parkeren, bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2023, geschiedt:

  • a.

   door het in werking stellen van de parkeerapparatuur met een creditcard of een pinpas bij daartoe ingerichte parkeerautomaten, volgens de daarvoor geldende gebruiksvoorschriften;

  • b.

   door middel van het zich aanmelden bij aanvang van het parkeren en zich afmelden na afloop van het parkeren bij 06-parkeren op de door de provider voorgeschreven wijze.

 • 2. Indien de parkeerder de parkeerapparatuur met een pinpas in werking stelt, is de parkeerder verantwoordelijk voor voldoende saldo op de pinpas.

 • 3. De parkeerder voert bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur met een creditcard of een pinpas tevens het kenteken van het motorvoertuig in.

Artikel 2. Betaaleenheid

Parkeertijd kan worden afgenomen per eenheden van 10 minuten voor het Centrum of 15 minuten voor de Centrumring en de overige gebieden. Dit met uitzondering van de straten die gelegen zijn in een Stop & Shop-zone. In deze straten geldt een stop & shop-parkeertarief van € 0,10 voor het eerste half uur parkeren. Het begin en einde van de Stop & Shop-zone is met bebording aangegeven.

Artikel 3. Hoogte van de tarieven

 • 1. De tarieven voor straatparkeren die worden toegepast zijn:

  • a.

   € 5,52 per uur;

  • b.

   € 2,76 per uur;

  • c.

   € 1,92 per uur;

  • d.

   € 0,10 voor het eerste half uur bij een Stop & Shop-zone, hierna € 2,76 per uur;

  • e.

   € 0,10 voor het eerste half uur bij een Stop & Shop-zone, hierna € 1,92 per uur;

 • 2. De tarieven voor een parkeerkaart in alle gereguleerde gebieden zijn:

  • a.

   weekkaart: € 132,80;

  • b.

   maandkaart: € 531,20.

 • 3. De tarieven voor een parkeerkaart in alle gereguleerde gebieden met uitzondering van het Centrum zijn:

  • a.

   weekkaart: € 66,40;

  • b.

   maandkaart: € 265,60.

 • 4. Bij straten met een parkeerduurbeperking is de parkeerkaart geldig voor de duur van de aangegeven maximale parkeertijd.

Artikel 4. Tarieven per straat (of wegvak) en betaaltijden

De tarieven per straat of wegvak en de bijbehorende betaaltijden zijn opgenomen in bijlage I.

Artikel 5. Gebruik wielklem

 • 1. De wielklem wordt gebruikt:

  • a.

   op de in de bijlage van dit besluit aangewezen locaties;

  • b.

   voor zover op het aangetroffen kenteken tenminste twee naheffingsaanslagen zijn uitgeschreven en de naam, adres of woonplaatsgegevens van de kentekenhouder niet bekend zijn bij de heffings- en invorderingsambtenaar.

Artikel 6. Aanbrengen van de wielklem

 • 1. De wielklem wordt aangebracht door een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen wielklemmedewerker.

 • 2. Op het motorvoertuig wordt een sticker aangebracht om personen die gebruik wensen te maken van het motorvoertuig erop te wijzen dat een wielklem is aangebracht.

Artikel 7. Verwijderen wielklem

 • 1. De wielklem wordt uitsluitend verwijderd indien de houder de kosten van de naheffingsaanslag inclusief alle bijkomende kosten parkeerbelasting, alsmede de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem heeft voldaan bij de heffings- en invorderingsambtenaar, onder gelijktijdige overlegging van een geldig kentekenbewijs en een geldig identiteitsbewijs.

 • 2. De heffings- en invorderingsambtenaar kan een kopie maken van het kentekenbewijs en het identiteitsbewijs en meldt aan de wielklemmedewerker dat de klem verwijderd dient te worden.

 • 3. De wielklemmedewerker begeeft zich zo spoedig mogelijk naar het motorvoertuig en verwijdert de wielklem.

 • 4. De wielklemmedewerker meldt het tijdstip van verwijdering aan de heffings- en invorderingsambtenaar.

Artikel 8. Aanrijtijd

 • 1. Onder aanrijtijd in dit artikel wordt verstaan de tijd tussen het betalen van de kosten van de naheffingsaanslag inclusief alle bijbehorende kosten parkeerbelasting en de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem en het verwijderen van de wielklem van het motorvoertuig.

 • 2. De aanrijtijd bedraagt ten hoogste één uur.

 • 3. Indien de aanrijtijd wordt overschreden worden de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem verminderd tot nihil. Indien na vermindering en verrekening met openstaande aanslagen een positief saldo resteert, wordt dit aan de houder gerestitueerd. De naheffingsaanslag inclusief de daarbij behorende kosten blijft in stand.

Artikel 9. Feestdagen

 • 1. In dit artikel wordt onder zondagsregeling verstaan de parkeerbelasting die verschuldigd is op een zondag waarop geen feestdag van toepassing is.

 • 2. Op de volgende dagen is geen parkeerbelasting verschuldigd:

  • a.

   Nieuwjaarsdag

  • b.

   Eerste Paasdag

  • c.

   Eerste Pinksterdag

  • d.

   Eerste Kerstdag.

 • a. Op de volgende dagen is de parkeerbelasting verschuldigd die op een zondag verschuldigd is:

  • a.

   Tweede Paasdag

  • b.

   Koningsdag

  • c.

   Bevrijdingsdag

  • d.

   Hemelvaartsdag

  • e.

   Tweede Pinksterdag

  • f.

   Tweede Kerstdag

Artikel 10. Intrekking oude regeling

Het Tarievenoverzicht straatparkeren Rotterdam 2022 wordt ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Tarievenoverzicht straatparkeren Rotterdam 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 december 2022.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlage I. Tarieven als bedoeld in artikel 4 van het Tarievenoverzicht straatparkeren Rotterdam 2023 per straat of wegvak en betaaltijden

Zone

Gebied

Straatnaam

Sector

Tarief

Tijdvakken betaald parkeren

40

Centrum

1E BLEKERHOF

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

10

Centrum

1E GOUDSEWAGENHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

51

Centrum

1E MIDDELLANDSTRAAT 1

(5/6)

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

11

Centrum

1E NIEUWSTRAATHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

10

Centrum

1E SINT-JANSHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

30

Centrum

1E WESTBLAAKHOF

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

40

Centrum

2E BLEKERHOF

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

10

Centrum

2E GOUDSEWAGENHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

10

Centrum

2E SINT-JANSHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

30

Centrum

2E WESTBLAAKHOF

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

10

Centrum

3E GOUDSEWAGENHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

10

Centrum

3E SINT-JANSHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

502

Centrum

ACADEMIEPLEIN

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

502

Centrum

ACADEMIESTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

20

Centrum

ACHTERHARINGVLIET

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

10

Centrum

ACHTERKLOOSTER

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

ADRIANASTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

31

Centrum

AERT VAN NESSTRAAT**

(3)

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

30

Centrum

AMMANSTRAAT

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

ANNA PAULOWNASTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

40

Centrum

BAAN

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

120

Centrum

BADEN POWELLLAAN

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

11

Centrum

BAGIJNENSTRAAT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

BAJONETSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

51

Centrum

BATAVIERENSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

21

Centrum

BIERSTRAAT

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

BINNENROTTE 1

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

12

Centrum

BINNENROTTE 2

1

€ 5,52 per uur

ma: 09:00 - 22:00 di: 20:00 - 23:00 wo & do: 09:00 - 23:00 vrij: 09:00 - 22:00 za: 20:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

BINNENROTTEHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

40

Centrum

BLEKERSTRAAT

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

BLOEMKWEKERSSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

50

Centrum

BLOEMSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

20

Centrum

BOERENGATKADE

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

30

Centrum

BOOMGAARDHOF

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

40

Centrum

BOOMGAARDSSTRAAT 1

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

41

Centrum

BOOMGAARDSSTRAAT 2

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

21

Centrum

BOOMPJES

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

BOTERSLOOT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

BOTERSLOOTHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

41

Centrum

BRANDERSPLAATS

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

10

Centrum

BREDESTRAAT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

10

Centrum

BREDESTRAATHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

BREITNERSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

41

Centrum

BURG. S' JACOBPLEIN

4/5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

21

Centrum

BURG. VAN WALSUMWEG

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

120

Centrum

CALANDSTRAAT

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

51

Centrum

CONRADSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

50

Centrum

COOLSESTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

712

Centrum

COUWENBURG

71

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

30

Centrum

DELFTSE POORT

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

30

Centrum

DELFTSEHOF

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

30

Centrum

DELFTSEPLEIN

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

30

Centrum

DELFTSESTRAAT

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

DELFTSEVAART

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

DELFTSEVAARTHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

51

Centrum

DIERGAARDESINGEL 1

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

50

Centrum

DIERGAARDESINGEL 2

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

11

Centrum

DOELWATER

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

DRIEVRIENDENSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

11

Centrum

DS. JAN SCHARPSTRAAT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

40

Centrum

EENDRACHTSSTRAAT 1

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

41

Centrum

EENDRACHTSSTRAAT 2

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

41

Centrum

EENDRACHTSWEG

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

502

Centrum

G.J. DE JONGHWEG

50/97

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

50

Centrum

GAFFELDWARSSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

50

Centrum

GAFFELSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

11

Centrum

GALERIJ

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

121

Centrum

GEDEMPTE ZALMHAVEN

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

21

Centrum

GELDERSEKADE

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

GERRIT STERKMANPLEIN

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

21

Centrum

GLASHAVEN

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

GOUDSESINGEL 1

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

10

Centrum

GOUDSESINGEL 2

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

10

Centrum

GOUDSEWAGENSTRAAT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

GOUVERNESTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

10

Centrum

GROENENDAAL

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

GROTEMARKT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

HAAGSEVEER

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

HALHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

HALSTRAAT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

HANG

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

HANG

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00

vrij: 09:00 - 24:00

za: 00:00 - 01:00 en 09:00 - 24:00

zo: 00:00 - 01:00 en 12:00 - 23:00

20

Centrum

HARINGVLIET

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

41

Centrum

HARTMANSSTRAAT

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

HENEGOUWERLAAN 1

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

30

Centrum

HENNEKIJNSTRAAT

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

120

Centrum

HEUVELLAAN

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

50

Centrum

HOBOKENSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

10

Centrum

HOOGSTRAAT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

40

Centrum

HOORNBREKERSSTRAAT

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

121

Centrum

HOUTLAAN

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

30

Centrum

JACOBUSSTRAAT

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

42

Centrum

JONGKINDSTRAAT

4/5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

50

Centrum

JOSEPHLAAN

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

50

Centrum

JOSEPHSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

21

Centrum

JUFFERHOF

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

21

Centrum

JUFFERSTRAAT

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

30

Centrum

KAREL DOORMANHOF

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00

vrij: 09:00 - 24:00

za: 00:00 - 01:00 en 09:00 - 24:00

zo: 00:00 - 01:00 en 12:00 - 23:00

31

Centrum

KAREL DOORMANSTRAAT **

(3)

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

KEIZERSTRAAT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

KETELAARSSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

120

Centrum

KIEVITSLAAN

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

10

Centrum

KIPSTRAAT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

KOGELVANGERSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

120

Centrum

KONINGIN EMMAPLEIN

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

50

Centrum

KORTE BAJONETSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

40

Centrum

KORTENAERSTRAAT

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

41

Centrum

KROMME ELLEBOOG

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

31

Centrum

KRUISKADE **

(3)

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

31

Centrum

KRUISKADEHOF**

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

LEEUWENSTRAAT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

30

Centrum

LIJNBAANHOF

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00

vrij: 09:00 - 24:00

za: 00:00 - 01:00 en 09:00 - 24:00

zo: 00:00 - 01:00 en 12:00 - 23:00

11

Centrum

LOMBARDKADE

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

121

Centrum

MAASSTRAAT

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

10

Centrum

MARINIERSHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

MARINIERSWEG

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

MATHENESSERLAAN

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

30

Centrum

MAURITSSTRAAT

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

30

Centrum

MAURITSWEG

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

MEENT

(1)

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

MEENTHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

21

Centrum

MOLSTRAAT

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

42

Centrum

MUSEUMPARK

4/5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

51

Centrum

NIEUWE BINNENWEG 1

(5/6)

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

11

Centrum

NIEUWEMARKT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

NIEUWSTRAAT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

OCHTERVELTSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

20

Centrum

OOSTERKADE

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

20

Centrum

OOSTMOLENWERF

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

10

Centrum

OOSTPLEIN 1

1/61/63

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

OPPERT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

OPPERTHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

20

Centrum

OUDEHOOFDPLEIN

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

PALMDWARSSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

11

Centrum

PANNEKOEKHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

PANNEKOEKSTRAAT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

120

Centrum

PARKHAVEN

12/97

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

120

Centrum

PARKKADE

12/97

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

120

Centrum

PARKLAAN

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

120

Centrum

PARKSTRAAT

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

40

Centrum

PIERRE BAYLESTRAAT

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

30

Centrum

POORTSTRAAT

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

21

Centrum

POSTHOORNSTRAAT

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

PRINSENHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

RAAM

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

RIJSTUIN

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

120

Centrum

RIVIERSTRAAT

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

50

Centrum

ROCHUSSENSTRAAT 1

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

51

Centrum

ROCHUSSENSTRAAT 2

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Centrum

ROCHUSSENSTRAAT 3

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

11

Centrum

RODEZAND

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

RODEZANDHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

SAFTLEVENSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

21

Centrum

SCHEEPMAKERSHAVEN

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

21

Centrum

SCHEEPMAKERSTRAAT

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

121

Centrum

SCHEEPSTIMMERMANSLAAN

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

41

Centrum

SCHIEDAMSEDIJK

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

40

Centrum

SCHIEDAMSESINGEL

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

40

Centrum

SCHIEDAMSEVEST 1

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

41

Centrum

SCHIEDAMSEVEST 2

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

41

Centrum

SCHIEDAMSEVESTHOF

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

30

Centrum

SCHIESTRAAT

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

SCHIETBAANSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

41

Centrum

SCHILDERSTRAAT

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

30

Centrum

SCHOUWBURGPLEIN

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

'S-GRAVENDIJKWAL

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

50

Centrum

SINGELSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

11

Centrum

SINT-JACOBSPLAATS

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

10

Centrum

SINT-JANSTRAAT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

SINT-LAURENSHOF

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

30

Centrum

SINT-LUCIASTRAAT

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

SINT-MARIASTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

11

Centrum

SPAARBANKSTRAAT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

STADHUISSTRAAT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

STEIGER

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00

vrij: 09:00 - 24:00

za: 00:00 - 01:00 en 09:00 - 24:00

zo: 00:00 - 01:00 en 12:00 - 23:00

50

Centrum

TIENDSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

50

Centrum

TONI KOOPMANPLEIN

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

40

Centrum

VAN BRAKELSTRAAT

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

30

Centrum

VAN BIJLANDTPLAATS

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00

vrij: 09:00 - 24:00

za: 00:00 - 01:00 en 09:00 - 24:00

zo: 00:00 - 01:00 en 12:00 - 23:00

30

Centrum

VAN GHENTSTRAAT

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00

vrij: 09:00 - 24:00

za: 00:00 - 01:00 en 09:00 - 24:00

zo: 00:00 - 01:00 en 12:00 - 23:00

30

Centrum

VAN OLDENBARNEVELTHOF

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

30

Centrum

VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

VAN SPEYKSTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

121

Centrum

VAN VOLLENHOVENSTRAAT

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

40

Centrum

VASTELAND NZ

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

121

Centrum

VASTELAND ZZ

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

120

Centrum

VEERHAVEN

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

121

Centrum

VEERKADE

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

11

Centrum

VERLENGDE NIEUWSTRAAT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

VISSERSDIJK

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

11

Centrum

VOGELENZANG

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

50

Centrum

WEENA

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

51

Centrum

WEST KRUISKADE

(5/6)

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

30

Centrum

WESTBLAAK NZ

(3)

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

41

Centrum

WESTBLAAK ZZ

(4/5)

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

120

Centrum

WESTERKADE

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

120

Centrum

WESTERLAAN

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

60

Centrum

WESTERSINGEL 1

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

42

Centrum

WESTERSINGEL 2

4/5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

121

Centrum

WESTERSTRAAT

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

11

Centrum

WESTEWAGENSTRAAT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

120

Centrum

WESTPLEIN

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

42

Centrum

WESTZEEDIJK 1

4/5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

120

Centrum

WESTZEEDIJK 2

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

21

Centrum

WIJNBRUGSTRAAT

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

21

Centrum

WIJNHAVEN

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

21

Centrum

WIJNSTRAAT

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

121

Centrum

WILLEMSKADE

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

121

Centrum

WILLEMSPLEIN

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

40

Centrum

WILLIAM BOOTHLAAN

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

40

Centrum

WITTE DE WITHHOF

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

41

Centrum

WITTE DE WITHSTRAAT

(4/5)

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

21

Centrum

WOLFSHOEK

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

121

Centrum

ZALMHAVEN

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

11

Centrum

ZANDSTRAAT

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

120

Centrum

ZEEMANSSTRAAT

12

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

50

Centrum

ZIJDEWINDESTRAAT

5/6

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

11

Centrum

ZIJL

1

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

30

Centrum

ZOUTMANSTRAAT

3

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00

vrij: 09:00 - 24:00

za: 00:00 - 01:00 en 09:00 - 24:00

zo: 00:00 - 01:00 en 12:00 - 23:00

40

Centrum

ZWARTE PAARDENSTRAAT

4/5

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

21

Centrum

ZWARTEHONDSTRAAT

2

€ 5,52 per uur

ma t/m do: 09:00 - 23:00 vrij & za: 09:00 - 01:00 zo: 12:00 - 23:00

200

Charlois

1E CARNISSESTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

2E CARNISSESTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

3E CARNISSESTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

AALSCHOLVERSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

AKKERMANSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

ALBATROSLAAN

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

ALBATROSPAD

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

202

Charlois

AMELANDSEPLEIN

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

202

Charlois

AMELANDSESTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

250

Charlois

ARENDSWEG

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

BAKKERSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

BARENDREGTSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

BAS JUNGERIUSSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

202

Charlois

BEVELANDSESTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

230

Charlois

BLANKENBURGSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

BOELSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

BOERGOENSESTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

BOERGOENSEVLIET

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

201

Charlois

BOERHAAVESTRAAT #

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

230

Charlois

BONAVENTURASTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

BONN EN MEESWERF

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

BOOMKLEVERSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

BORSELAARSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

BOUWMANSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

BRIELSELAAN (benedendijks)

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

240

Charlois

BRIELSELAAN (bovendijks)

24

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 18:00

200

Charlois

BUIZERDSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

CARNISSEDREEF

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

CARNISSELAAN

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

CARNISSESINGEL

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

CHARLOISSE HOOFD

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

CHARLOISSE KERKSINGEL

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

CILLERSHOEKSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

CLEMENSSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

DE BUIJSERLAAN ZZ

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

204

Charlois

DE BUIJSERLAAN NZ *

20

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

DE MANSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

DEN HERTIGSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

DE QUACKSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

DOKLAAN

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

DOKSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

232

Charlois

DORDTSELAAN *

23/34

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

DORPSWEG OZ

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

DORPSWEG WZ

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

EBENHAEZERSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

EKSTERSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

FAZANTSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

202

Charlois

FLAKKEESESTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

250

Charlois

FRANS BEKKERSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

FUUTSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

GAESBEEKSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

GEERVLIETSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

240

Charlois

GERRIT BROERSZSTRAAT

24

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 18:00

230

Charlois

GERSTSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

202

Charlois

GOEREESESTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

201

Charlois

GOOILANDSINGEL #

(20)

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

250

Charlois

GOUWPLEIN

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

GOUWSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

GRIENTHOOFD

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

GROEPSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

GRONDHERENDIJK

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

GRONDHERENSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

GRUTTOSTRAAT 1

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

GRUTTOSTRAAT 2

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

HABSBURGSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

HEENVLIETSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

HEINENOORDSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

HEKELINGENSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

HELLEVOETSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

HOOGVLIETSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

HUISMANSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

JAERVELTSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

KAATSBAAN

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

KAREL DE STOUTEPLEIN

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

KAREL DE STOUTESTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

KATENDRECHTSE LAGEDIJK 1

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

KATENDRECHTSE LAGEDIJK 2

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

KATENDRECHTSE LAGEDIJK 3

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

KLAVERSTRAAT NZ

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

KLAVERSTRAAT ZZ

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

KORHAANSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

260

Charlois

KORTE PLOMPERTSTRAAT

26

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

KROMME ZANDWEG 1

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

KRUIZEMUNTSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

KWARTELSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

LANDMANSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

LEPELAARSINGEL

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

MAASDAMSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

240

Charlois

MAASHAVEN ZUIDZIJDE

24/97

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 18:00

230

Charlois

MAASTUNNELPLEIN 1

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

MAASTUNNELPLEIN 2

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

MAASTUNNELPLEIN 3

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

MADELIEFSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

202

Charlois

MARKERSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

250

Charlois

MAXIMILIAANSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

MEERKOETSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

202

Charlois

MEESTER ARENDSTRAAT 1

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

200

Charlois

MEESTER ARENDSTRAAT 2

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

201

Charlois

MEIERIJSTRAAT #

(20)

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

250

Charlois

MEZENHOF

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

MEZENSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

MIJNKINTSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

MIJNSHERENLAAN

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

MIJNSHERENPLEIN

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

MILLINXSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

MOERKERKESTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

NACHTEGAALPLEIN

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

NACHTEGAALSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

NATERSWEG

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

NIEUWENHOORNSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

OOSTVOORNSESTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

OUDENHOORNSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

PENDRECHTSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

202

Charlois

PLEINWEG 1

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

230

Charlois

PLEINWEG 2

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

PLEINWEG 3

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

204

Charlois

PLEINWEG 4 *

20

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

260

Charlois

PLOMPERTSTRAAT

26

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

POLSLANDSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

POMPSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

PONSERPAD

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

PORTLANDSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

PUTTERSHOEKSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

QUINTSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

RIETDIJK 1

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

260

Charlois

RIETDIJK 2

26

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

RIJSOORDSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

ROBBENOORDPLEIN

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

ROCKANJESTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

ROERDOMPLAAN

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

ROGGESTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

ROODBORSTSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

SCHILPEROORTSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

202

Charlois

SCHOKLANDSESTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

250

Charlois

SCHULPPLEIN

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

‘S-GRAVENDEELSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

SINT-JANSHAVEN

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

SLOTBOOMPLEIN

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

SLOTBOOMSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

SPECHTSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

SPELTSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

SPERWERSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

260

Charlois

SPUIKADE

26

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

SPUISTRAAT 1

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

260

Charlois

SPUISTRAAT 2

26

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

SPIJKENISSESTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

SPRUYTSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

STERNSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

STOPPELSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

STRUITENWEG

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

TALINGSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

TAPUITSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

TARWESTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

202

Charlois

TERSCHELLINGSESTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

202

Charlois

TEXELSESTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

201

Charlois

TWENTESTRAAT #

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

202

Charlois

URKERSINGEL

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

200

Charlois

UTENHAGESTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

260

Charlois

VAN BLOMMESTEYNSTRAAT

26

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

VAN BLOMMESTEYNWEG 1

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

260

Charlois

VAN BLOMMESTEYNWEG 2

26

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

VAN DIESTSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

VAN EVERDIJCKSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

VAN OESTENDESTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

VAN ONSELENSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

201

Charlois

VAN SWIETENLAAN #

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

250

Charlois

VERBOOMSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

VERSCHOORSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

VLASKADE

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

VOETJESSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

VOORNSESTRAAT 1

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

260

Charlois

VOORNSESTRAAT 2

26

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

VOORNSEVLIET

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

260

Charlois

WAALSTRAAT

26

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

202

Charlois

WALCHERSESTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

250

Charlois

WESTDUELSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

WEVERSHOEKSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

WIELDRECHTSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

WIELEWAALSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

202

Charlois

WIERINGERSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

250

Charlois

WINTERKONINGSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

WOLPHAERTSBOCHT 1

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

WOLPHAERTSBOCHT 2

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

204

Charlois

WOLPHAERTSBOCHT 3 *

20

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

WOLPHAERTSBOCHT 4

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

251

Charlois

WOLPHAERTSBOCHT 5*

25

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

WOLPHAERTSSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

WULPSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

WUYSTERSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

ZAAIERSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

ZANDBLOKSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

200

Charlois

ZANGLIJSTERSTRAAT

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

ZEGENSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

201

Charlois

ZUIDENWIJDSESTRAAT #

20

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

250

Charlois

ZUIDHOEK

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

201

Charlois

ZUIDPLEIN 1 #

(20)

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

230

Charlois

ZUIDPLEIN 2

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

250

Charlois

ZWALUWSTRAAT

25

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

230

Charlois

ZWARTEWAALSTRAAT

23

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

540

Delfshaven

1E IJZERSTRAAT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

504

Delfshaven

1E MIDDELLANDSTRAAT 2 *

(50)

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

1E SCHANSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

1E STARINGSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

1E VIRULYSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

2E IJZERSTRAAT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

504

Delfshaven

2E MIDDELLANDSTRAAT *

(50)

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

2E SCHANSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

2E STARINGSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

2E VIRULYSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

3E SCHANSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

AAGJE DEKENSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

AAKSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

540

Delfshaven

ACHTERHAVEN OZ

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

ACHTERHAVEN WZ

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

ACHTERWATER

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

ADRIEN MILDERSSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

AELBRECHTSKADE

53/97

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

AELBRECHTSKOLK

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

AELBRECHTSPLEIN

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

ALBERDINGK THIJMSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

ALBREGT ENGELMANSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

ALEIDISSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

ALLARD PIERSONSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

ALLEGONDA M. GREMMERSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

BAARDSESTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

510

Delfshaven

BALKENSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

BALOERANSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

BARKASSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

540

Delfshaven

BATAVIAKADE

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

BEATRIJSSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

BELGISCHESTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

510

Delfshaven

BELLAMYSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

BELLEVOYSSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

BETJE WOLFFSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

BEUKELSDIJK 1

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

BEUKELSDIJK 2

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

zo: 12:00 - 23:00

530

Delfshaven

BEUKELSWEG

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

BILDERDIJKSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

BINGLEYSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

BLOKMAKERSDWARSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

BLOKMAKERSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

BOEIERSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

570

Delfshaven

BOMSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

510

Delfshaven

BOOTSMANSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

BORGERSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

BOSPOLDERPLEIN

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

BOSPOLDERSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

BOTTERSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

510

Delfshaven

BREDERODESTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

BRIGANTIJNSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

510

Delfshaven

BRUIJNSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

BUISLAAN

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

530

Delfshaven

BUITENHOFSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

BULGAARSESTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

530

Delfshaven

BURG. MEINESZLAAN

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

BURG. MEINESZPLEIN

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

BURG. MEINESZSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

BUSKEN HUETSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

BUSSINGHSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

C.P. TIELESTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

CATHARINA BEERSMANSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

CLAES DE VRIESELAAN

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

COLONIASTRAAT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

COMPAGNIESTRAAT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

COOLHAVEN NZ

50/97

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

COOLHAVEN ZZ

54/97

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

COOLHAVENSTRAAT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

COORNHERTSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

CORVERSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

CRAANDIJKSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

DA COSTASTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

DAMLOPERPLEIN

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

530

Delfshaven

DAVIDSSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

DE GENESTETPLEIN

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

DE JAGERSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

DE VLIEGERSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

DEENSESTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

510

Delfshaven

DEMPOSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

560

Delfshaven

DEWI SARTIKIPLEIN

56

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

zo: 12:00 - 23:00

540

Delfshaven

DIRCK HOFFSTRAAT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

DIRK DANESTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

DOEDESSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

DOGGERSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

540

Delfshaven

DORA DOLZPLEIN

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

zo: 12:00 - 23:00

570

Delfshaven

DREMMELAARSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

500

Delfshaven

DUIVENVOORDESTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

DUNANTSTRAAT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

DUYSTSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

EMERSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

570

Delfshaven

ENGELSESTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

500

Delfshaven

ESSENBURGSINGEL OZ

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

ESSENBURGSINGEL WZ

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

ESSENBURGSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

FINSESTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

570

Delfshaven

FLUITSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

500

Delfshaven

FRANK VAN BORSELENSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

FRANSELAAN 1

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

571

Delfshaven

FRANSELAAN 2 *

(57)

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

500

Delfshaven

G.W. BURGERPLEIN

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

GALJOOTSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

520

Delfshaven

GALVANISTRAAT

52

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

530

Delfshaven

GERRIT JAN MULDERSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

GERRIT VAN DE LINDESTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

GEUZENLAAN

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

GEUZENSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

GIJSINGLAAN

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

513

Delfshaven

GIJSINGSTRAAT 1 *

51

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

GIJSINGSTRAAT 2

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

GRAAF FLORISSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

GRASSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

GRIEKSESTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

530

Delfshaven

GROSHANSSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

513

Delfshaven

GROTE VISSERIJSTRAAT *

(51)

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

HARINGPAKKERSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

HASPELSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

HAVENSTRAAT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

HAVENZICHTSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

HEEMRAADSPLEIN

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

HEEMRAADSSINGEL OZ

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

HEEMRAADSSINGEL WZ

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

HEEMRAADSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

HEIMAN DULLAERTPLEIN

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

HEKBOOTSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

500

Delfshaven

HENDRICK SORCHSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

501

Delfshaven

HENEGOUWERLAAN 2

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

HENEGOUWERPLEIN

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

HENNEWIERSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

HOEKERSINGEL

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

530

Delfshaven

HOFSTEDESTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

HOGENBANWEG

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

500

Delfshaven

HONDIUSSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

HONGAARSESTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

530

Delfshaven

HOOIDRIFT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

HORVATHWEG

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

HUDSONPLEIN

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

HUDSONSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

HUGO MOLENAARSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

HULKSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

510

Delfshaven

HUYGENSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

INDRAPOERASTRAAT

51/97

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

ITALIAANSESTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

530

Delfshaven

JAGTHUISSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

513

Delfshaven

JAN KOBELLSTRAAT 1 *

51

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

JAN KOBELLSTRAAT 2

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

JAN KRUIJFFSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

JAN LUYKENSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

JAN PORCELLISSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

JAN SONJESTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

JAN VAN AVENNESSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

JAN VAN VUCHTSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

JAPARASTRAAT

51/97

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

JOEKI SIMAKKADE

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

zo: 12:00 - 23:00

500

Delfshaven

JOOST VAN GEELSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

KANOSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

540

Delfshaven

KAPELSTRAAT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

KAPITEINSBUURT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

560

Delfshaven

KARTINISTRAAT

56

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

zo: 12:00 - 23:00

521

Delfshaven

KEILEWEG 1 *

52

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

540

Delfshaven

KERKEPAD

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

KLEIJNSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

KLEINE VISSERIJSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

KOGGESTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

530

Delfshaven

KORENAARDWARSSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

KORENAARSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

KORFMAKERSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

KORTE BRUIJNSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

KORTE DIJKSTRAAT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

KORTE SCHOONDERLOOSTRAAT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

KOTTERSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

570

Delfshaven

KRAAIERSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

560

Delfshaven

KRATONKADE

56

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

KUIPERSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

512

Delfshaven

LAANSLOOTSEWEG

51

€ 1,92 per uur

ma t/m vrij: 09:00 - 18:00

540

Delfshaven

LANGE DIJKSTRAAT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

LETLANDSESTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

500

Delfshaven

LIEVE VERSCHUIERSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

560

Delfshaven

LLOYDKADE

56

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

560

Delfshaven

LLOYDSTRAAT

56

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

MARCONIPLEIN

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

MATHENESSERDIJK

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

501

Delfshaven

MATHENESSERLAAN OZ

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

MATHENESSERLAAN WZ

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

531

Delfshaven

MATHENESSERPLEIN *

(53)

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

MATHENESSERSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

513

Delfshaven

MATHENESSERWEG 1 *

51

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

MATHENESSERWEG 2

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

MAYFLOWERSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

MEDINASTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

MESSCHERTSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

532

Delfshaven

MEVLANAPLEIN

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 18:00

504

Delfshaven

MIDDELLANDPLEIN *

(50)

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

MIDDENHOEFSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

MIDDENKOUS

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

MOLEN DE BEERKADE

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

560

Delfshaven

MULLERKADE

56/97

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

MULTATULISTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

NICOLAAS BEETSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

503

Delfshaven

NIEUWE BINNENWEG 2 *

(50)

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

531

Delfshaven

NIEUWE BINNENWEG 3 *

(50/53)

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

NOORDSCHANS

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

NOZEMANSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

OOSTERVANTSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

OOSTKOUSDIJK

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

OPZOOMERSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

ORANJE NASSAUSTRAAT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

OSSEWEISTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

P.C. HOOFTPLEIN

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

PASSERELSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

PASTEURSINGEL

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

510

Delfshaven

PELGRIMSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

PERSIJNSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

PIET HEYNSPLEIN

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

PIETER DE HOOCHSTRAAT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

PIETER DE HOOCHWEG

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

PIETER LANGENDIJKSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

PINASPLEIN

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

571

Delfshaven

PINKSTRAAT *

57

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

530

Delfshaven

PLUIMHOEFSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

POOLSESTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

570

Delfshaven

PORTUGESESTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

510

Delfshaven

POTGIETERSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

PROFESSOR POELSLAAN

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

540

Delfshaven

PUNTEGAALSTRAAT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

PUNTSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

PUPILLENSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

RAUWENHOFFPLEIN

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

RAUWENHOFFSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

532

Delfshaven

RFC WEG

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 18:00

510

Delfshaven

RHIJNVIS FEITHSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

ROBERT FRUINSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

ROCHUSSENSTRAAT 4

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

532

Delfshaven

ROEL LANGERAKWEG 1

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 18:00

570

Delfshaven

ROEMEENSESTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

510

Delfshaven

ROEMER VISSCHERSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

ROSENER MANZSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

ROSENVELDTSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

ROSIER FAASSENSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

RUILSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

RUSSISCHESTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

530

Delfshaven

RUWAARDSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

SAMUEL MULLERPLEIN

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

SAMUEL MULLERSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

SCHAEPMANSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

SCHANS

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

SCHERMLAAN

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

511

Delfshaven

SCHIEDAMSEWEG *

(51)

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

SCHIEDAMSEWEG BENEDEN

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

580

Delfshaven

SCHIEHAVEN

51/58

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

580

Delfshaven

SCHIEHAVENWEG

51/58

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

580

Delfshaven

SCHIEHOOFD

51/58

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

580

Delfshaven

SCHIEMOND

51/58

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

SCHIETBAANLAAN

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

SCHIPPERSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

SCHOENERPLAATS

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

570

Delfshaven

SCHOKKERSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

530

Delfshaven

SCHONEBERGERWEG

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

SCHOONDERLOOSTRAAT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

501

Delfshaven

‘S-GRAVENDIJKWAL

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

SIBAJAKSTRAAT

51/97

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

560

Delfshaven

SINT-JOBSKADE

56/97

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

560

Delfshaven

SINT-JOBSWEG

56

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

SLAMATSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

SNAUWSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

500

Delfshaven

SNELLINCKSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

SNOEKSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

SPAANSEBOCHT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

512

Delfshaven

SPAANSEPAD

51

€ 1,92 per uur

ma t/m vrij: 09:00 - 18:00

512

Delfshaven

SPAANSEWEG

51

€ 1,92 per uur

ma t/m vrij: 09:00 - 18:00

510

Delfshaven

SPANGESEKADE

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

SPANJAARDSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

SPARTAPARK-NOORD

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

SPARTAPARK-OOST

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

SPARTAPARK-WEST

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

SPARTASTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

SPEEDWELLSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

SPIEGELSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

STARINGPLEIN

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

STUURMANSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

SUIESTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

500

Delfshaven

SUZE GROENEWEGLAAN

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

TAANDERSPLEIN

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

TAANDERSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

TIDEMANSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

TOUSSAINTSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

VAN ALPHENSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

VAN CITTERSSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

VAN DER HILSTDWARSSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

VAN DER HILSTSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

VAN DER PALMSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

VAN DER POELSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

VAN DUYLHOF

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

VAN DUYLSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

VAN HARENSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

520

Delfshaven

VAN HELMONTSTRAAT

52

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

530

Delfshaven

VAN HEUSDESTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

VAN LENNEPSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

VAN MEURSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

VAN OOSTERZEESTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

VAN WEELSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

VEELUSTSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

VEELZIGTSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

VELSENLUSTSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

531

Delfshaven

VIERAMBACHTSSTRAAT *

(53)

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

581

Delfshaven

VIERHAVENSSTRAAT 1

 

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

VIRULYPLEIN

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

VOLMARIJNSTRAAT 1

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

501

Delfshaven

VOLMARIJNSTRAAT 2

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

VOORHAVEN OZ

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

VOORHAVEN WZ

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

VOSMAERSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

WAALDIJK

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

WALLISWEG

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

WATERGEUSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

WATTIERSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

WEIZICHTSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

530

Delfshaven

WERKHOEFSTRAAT

53

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

WESTKOUSDIJK

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

WESTZEEDIJK 3

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

WILLEM BEUKELSZSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

540

Delfshaven

WILLEM BUYTEWECHSTRAAT

54

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

WILLEM VAN ZUYLENSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

WITTE DORPHOF

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

500

Delfshaven

WITTE VAN HAEMSTEDESTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

ZEESCHOUWSTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

510

Delfshaven

ZEILMAKERSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

510

Delfshaven

ZOUTZIEDERSSTRAAT

51

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

500

Delfshaven

ZWAERDECROONSTRAAT

50

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

570

Delfshaven

ZWEEDSESTRAAT

57

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

340

Feijenoord

1E BALSEMIENSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

350

Feijenoord

1E KATENDRECHTSEHOOFD

35

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

1E KIEFHOEKSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

1E PIOENSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

380

Feijenoord

1E STAMPIOENDWARSSTRAAT ##

38

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

2E BALSEMIENSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

2E KIEFHOEKSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

2E PIOENSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

2E ROSESTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

380

Feijenoord

2E STAMPIOENDWARSSTRAAT ##

38

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

ABCOUDESTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

ACHTERDONK

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

ADRIAEN NIMANTSSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

AFRIKAANDERPLEIN

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

ALBERTUS DE VOOGTSTRAAT

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

ANEMOONSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

370

Feijenoord

ANJERSTRAAT

37

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

ASTERSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

350

Feijenoord

ATJEHSTRAAT

35

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

350

Feijenoord

BANANENSTRAAT

35

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

BATTERIJSTRAAT

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

301

Feijenoord

BEIJERLANDSELAAN *

(30)

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

BEIJERLANDSESTRAAT

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

350

Feijenoord

BELLEFLEURHOF

35

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

BERKENDAAL

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

BEUKELAARSSTRAAT

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

BEUKENDAAL

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

BEVERSTRAAT

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

BEYERSTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

BLAZOENSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

BLEKERSLAAN

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

BLOEMENLAAN

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

BLOEMFONTEINSTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

BLOEMHOF

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

BLOKLAND

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

BLOKWEG

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

BOEKWEITSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

BOLLENLAND

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

BONGERT

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

BOOGJES

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

BOTHASTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

BOUDEWIJNSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

BRABANTSEPLEIN

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

BRABANTSESTRAAT

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

380

Feijenoord

BRAUTIGAMSTRAAT ##

38

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

BREDE HILLEDIJK 1

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

350

Feijenoord

BREDE HILLEDIJK 2

35

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

BREDEHOF

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

BREE NZ

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

BREE ZZ

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

BREEPLEIN NZ

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

BREEPLEIN ZZ

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

BREEWEG NZ

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

BREEWEG ZZ

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

BRINK

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

380

Feijenoord

BURGDORFFERSTRAAT ##

38

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

370

Feijenoord

BURG. HOFFMANPLEIN

37

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

370

Feijenoord

BURG. HOFFMANSTRAAT

37

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

CHRISTIAAN DE WESTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

CILINDERSTRAAT

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

CLINGENDAAL

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

COR DITEWEGSTRAAT

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

370

Feijenoord

CORNELIS TROMPSTRAAT

37

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

CRONJÉSTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

DAHLIASTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

DALWEG

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

380

Feijenoord

DAMSTRAAT ##

38

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

DE LA REYSTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

DENNENDAAL

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

370

Feijenoord

DE RUYTERSTRAAT

37

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

DEVELSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

380

Feijenoord

DILLENBURGSTRAAT ##

38

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

DISSELSTRAAT

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

DONK

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

DONKERSLOOTSTRAAT

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

232

Feijenoord

DORDTSELAAN *

23/34

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 18:00

310

Feijenoord

DORDTSESTRAATWEG

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

DORTSMONDSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

320

Feijenoord

DRAAISCHIJF

32

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

DREEF

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

DRENTSESTRAAT

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

DREVERHAVENSTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

DUBBELSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

DYNAMOSTRAAT

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

130

Feijenoord

EDAM

13

€ 5,52 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

EEMSTEIN

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

EGELANTIERSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

EGSTRAAT

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

EIBERPAD

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

EIKENDAAL

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

ELZENDAAL

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

ENK

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

322

Feijenoord

ENTREPOTSTRAAT *

32

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

ERICAPLEIN

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

ERICASTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

350

Feijenoord

ERTSSTRAAT

35

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

380

Feijenoord

FEIJENOORDDIJK ##

38

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

380

Feijenoord

FEIJENOORDHAVEN ##

38

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

380

Feijenoord

FEIJENOORDKADE ##

38

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

FRANKENDAAL

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

FRIESESTRAAT

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

FRITS TOUWSTRAAT

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

350

Feijenoord

FRUITLAAN

35

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

FUCHISIASTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

GEITENKAMP

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

GERANIUMSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

GOEDE-HOOPSTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

GOUDENREGENSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

GRIFT

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

341

Feijenoord

GROENE HILLEDIJK 1 *

(34)

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

GROENE HILLEDIJK 2

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

GROENEZOOM

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

GRONINGERSTRAAT

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

GROOTE LINDTSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

320

Feijenoord

H.A. MAASKANTSTRAAT

32

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 18:00

310

Feijenoord

HAZENAKKER

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

HAZESPRONG

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

320

Feijenoord

H.P.J. DE VRIESSTRAAT

32

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

HEER ARNOLDSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

HEER DANIËLSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

HEER NICOLAESSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

HEERJANSWEG

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

HEGGEPAD

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

320

Feijenoord

HEIDESTRAAT

32

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

HEINLANTSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

380

Feijenoord

HEIJKOOPSTRAAT ##

38

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

HENDRICK CROESINCKSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

HENDRIK IDOPLEIN

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

HENDRIK IDOSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

331

Feijenoord

HERMAN COSTERSTRAAT *

33

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

HILLEDIJK 1

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

HILLEDIJK 2

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

HILLEDWARSSTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

HILLEKOPPLEIN

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

HILLELAAN

33/97

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

HILLESTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

HILLEVLIET 1

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

HILLEVLIET 2

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

HOGEHOF

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

HOLLANDSESTRAAT

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

HORTENSIASTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

HOVENDAAL

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

HYACINTSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

IEPENDAAL

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

360

Feijenoord

IMMOBILIALAAN

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

IMMOBILIASTRAAT

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

JACOMINASTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

320

Feijenoord

JACQUES NYCOLAASSTRAAT

32

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

JAGERSLAAN

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

380

Feijenoord

JALONSTRAAT ##

38

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

350

Feijenoord

JANGTSEKIANGPAD

35

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

JAN KLEINGELDSTRAAT

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

JAN LIGTHARTSTRAAT

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

JAN MAANPLEIN

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

JANNE BOUWENSSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

JAN VAN WEELDENSTRAAT

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

JASMIJNSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

320

Feijenoord

J.B. BAKEMAKADE

32

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

JEAN JONXISSTRAAT

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

320

Feijenoord

J.H. VAN DEN BROEKSTRAAT

32

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

JOHANNES BRANDSTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

380

Feijenoord

JOOSTINGSTRAAT ##

38

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 18:00

330

Feijenoord

JOUBERSTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

KAAPSTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

KAMELIASTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

KAMPERFOELIESTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

KARAKTERPLEIN

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

KASTANJEDAAL

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

KATADREUFFESTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

350

Feijenoord

KATENDRECHTSEHOF

35

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

350

Feijenoord

KATENDRECHTSELAAN

35

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

350

Feijenoord

KATENDRECHTSESTRAAT

35

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

KEGELSTRAAT

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

KLAPHEK

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

KLEINE LINDTSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

KLOSSTRAAT

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

KOOLZAADSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

KORENBLOEMSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

KORTEDREEF

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

KORTE HEINLANTSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

KORTE HILLESTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

KORTE KROMHOUT

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

380

Feijenoord

KORTE STADIONWEG 1 ##

38

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

KORTEWELLE

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

KOUTERSTRAAT

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

320

Feijenoord

KRAAIJVANGERSTRAAT

32

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

KRIELERF

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

320

Feijenoord

KRUIERSTRAAT

32

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

320

Feijenoord

LAAN OP ZUID 1

13/32

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

LAAN OP ZUID 2

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

LAANTJESWEG

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

380

Feijenoord

LANDMETERSTRAAT ##

38

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

LANGEGEER

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

341

Feijenoord

LANGE HILLEWEG 1 *

34

€ 0,10 eerste half uur, daarna € 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

LANGE HILLEWEG 2

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

LANGEWELLE

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

370

Feijenoord

LAURIERSTRAAT

37

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

LAVENDELSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

LEDE

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

LEEUWENSTEINSTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

LEO LASHLEYLAAN

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

370

Feijenoord

LELIESTRAAT

37

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

320

Feijenoord

LEVIE VORSTKADE

32

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

LICHTEGAARD

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

LIJNZAADSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

LIMBURGSESTRAAT

36

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

LINDENDAAL

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

LINDTSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

LOBELIASTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

320

Feijenoord

LOCOMOTIEFSTRAAT

32

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

320

Feijenoord

LODEWIJK PINCOFFSPLEIN

32

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

320

Feijenoord

LODEWIJK PINCOFFSWEG

32

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

350

Feijenoord

LOMBOKSTRAAT

35

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

LORNA TE GEORGESTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

320

Feijenoord

LOUIS PREGERKADE

32

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

MAARLAND

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

350

Feijenoord

MAASHAVEN NOORDZIJDE

35/97

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

MAASHAVEN OOSTZIJDE

33/97

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

350

Feijenoord

MAASHAVENKADE

35/97

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

350

Feijenoord

MAASHAVENSTRAAT

35

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

350

Feijenoord

MAASHAVENWEG

35

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

370

Feijenoord

MAASKADE

37/97

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

320

Feijenoord

MACHINISTSTRAAT

32

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

MALIESTRAAT

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

MANPAD

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

MARE

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

MARENTAKSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

370

Feijenoord

MARINESTRAAT

37

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

330

Feijenoord

MARTINUS STEIJNSTRAAT

33

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

MEEKRAPSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

MEERDERVOORTSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

370

Feijenoord

MEEUWENSTRAAT

37

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

MEIENDAAL

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

MEILAND

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

MELKPAD

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

MIMOSASTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

MOLENWEI

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

MONTESSORIWEG

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

310

Feijenoord

MOTORSTRAAT

31

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

NARCISSENSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

380

Feijenoord

NASSAUHAVEN ##

38

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

380

Feijenoord

NASSAUSTRAAT ##

38

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

NEDERHOVENSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

380

Feijenoord

NIJVERHEIDSTRAAT ##

38

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

300

Feijenoord

NOORDPOLDERSTRAAT

30

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

350

Feijenoord

NOTARISAPPELHOF

35

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

ODASTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

370

Feijenoord

OEVERSTRAAT

37

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

OLEANDERPLEIN

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

340

Feijenoord

OLEANDERSTRAAT

34

€ 1,92 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00

370

Feijenoord

OLIVIER VAN NOORTSTRAAT

37

€ 2,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00 zo:12:00 - 23:00