Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Druten 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Druten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Druten 2023
Citeertitel Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Druten 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
  2. artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 147 van de Gemeentewet
  4. artikel 149 van de Gemeentewet
  5. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Naamgeven en nummeren gemeenten Druten 2013. Deze regeling vervangt alle eerdere gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-561663

4101