Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2023

Geldend van 27-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergen (L)
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2023
Citeertitel Verordening onroerendezaakbelastingen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Gemeentewet
  2. artikel 220a van de Gemeentewet
  3. artikel 220b van de Gemeentewet
  4. artikel 220c van de Gemeentewet
  5. artikel 220d van de Gemeentewet
  6. artikel 220e van de Gemeentewet
  7. artikel 220f van de Gemeentewet
  8. artikel 220h van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2023. Deze regeling vervangt de Verordening onroerendezaakbelastingen 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2022-561056

Onbekend.