Legesverordening HHNK 2023

Geldend van 20-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Legesverordening HHNK 2023
Citeertitel Legesverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2023
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 115, eerste lid, van de Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. Deze regeling vervangt de Legesverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2022 nieuwe regeling

14-12-2022

wsb-2022-14079

22.0687203