Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting 2023

Geldend van 20-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Houten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting 2023
Citeertitel Verordening hondenbelasting gemeente Houten 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 226 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2022-560988

Onbekend.