Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Buren 2023 met bijbehorende tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Buren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Buren 2023 met bijbehorende tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2023
Citeertitel Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Buren 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2022-560379

Z.0045951