Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van de raad van de gemeente Lochem tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de raad van de gemeente Lochem tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2023
Citeertitel Verordening precariobelasting 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

12-12-2022

gmb-2022-559741

2022-254409