Besluit van de raad van de gemeente Lochem tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de raad van de gemeente Lochem tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2023
Citeertitel Verordening rioolheffing 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

12-12-2022

gmb-2022-559672

2022-254409