Huurnota 2022 gemeente Wijdemeren

Geldend van 20-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Huurnota 2022 gemeente Wijdemeren
Citeertitel Huurnota 2022 gemeente Wijdemeren
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2022 nieuwe regeling

01-11-2022

gmb-2022-559393

Onbekend.