Beleidsregel initiatieven voorkomen en tegengaan van eenzaamheid onder senioren

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Roermond
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel initiatieven voorkomen en tegengaan van eenzaamheid onder senioren
Citeertitel Beleidsregel voorkomen en tegengaan van eenzaamheid Roermond 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Roermond 2008

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2022-559200

152218 - 2022