Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente IJsselstein 2023

Geldend van 20-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie IJsselstein
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente IJsselstein 2023
Citeertitel Legesverordening gemeente IJsselstein 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet
  5. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening gemeente IJsselstein 2022. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-559132

51629