VERORDENING 'TOEKOMSTBESTENDIG WONEN GELDERLAND' GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie West Maas en Waal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING 'TOEKOMSTBESTENDIG WONEN GELDERLAND' GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2023
Citeertitel Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ gemeente West Maas en Waal 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ gemeente West Maas en Waal 2023
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

08-12-2022

gmb-2022-558494

Onbekend.