Regeling vervallen per 01-01-2024

Nadere regel (inclusief financieel besluit) Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regel (inclusief financieel besluit) Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht 2023
Citeertitel Nadere regel (inclusief financieel besluit) Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 Actualisatie Kostprijs en voorwaarden PGB van WMO-voorzieningen

13-12-2022

gmb-2022-557137

Onbekend.