Retrospectief vervangingsbesluit personeelsdossiers Werkorganisatie CGM

Geldend van 16-12-2022 t/m heden

Intitulé

Retrospectief vervangingsbesluit personeelsdossiers Werkorganisatie CGM

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995, artikel 2, 6 en 8 van het Archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling;

Besluit:

De fysieke personeelsdossiers van Werkorganisatie CGM (tot 31-12-2021) te vervangen voor digitale personeelsdossiers.

Vervanging vindt plaats zoals omschreven in de vastgestelde “Procedure retrospectieve vervanging personeelsdossiers Werkorganisatie CGM”.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Retrospectief vervangingsbesluit personeelsdossiers Werkorganisatie CGM.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 6 december 2022.

De secretaris,

J. Postma

De burgemeester,

W.A.G. Hillenaar