Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022

Geldend van 15-12-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Dijk en Waard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022
Citeertitel Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 en de Algemene Subsidieverordening Langedijk 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2022 01-12-2022 nieuwe regeling

29-11-2022

gmb-2022-554160

0000354796