Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland

Geldend van 24-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Kampen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland
Citeertitel Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022 (in werking getreden op 1 november 2019) wordt ingetrokken.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Tarievenblad 2023 Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-2024 01-01-2024 wijz. art. 1; 9 t/m 30

18-04-2024

gmb-2024-174944

17136-2024
15-12-2022 28-09-2022 24-04-2024 nieuwe regeling

08-12-2022

gmb-2022-553710

91662-2022