Regeling vervallen per 23-03-2024

Algemene Subsidieregeling gemeente Het Hogeland

Geldend van 16-03-2024 t/m 22-03-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Het Hogeland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Subsidieregeling gemeente Het Hogeland
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Het Hogeland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2024 01-01-2024 23-03-2024 Wijziging van een regeling

12-03-2024

gmb-2024-118950

Onbekend.
01-01-2023 16-03-2024 Gewijzigde regeling

01-11-2022

gmb-2022-552322

Onbekend.