Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges Land van Cuijk 2023

Geldend van 11-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges Land van Cuijk 2023
Citeertitel Legesverordening Land van Cuijk 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2023 01-01-2024 bijlage 1

29-06-2023

gmb-2023-300619

RIS 202X-R-X
22-02-2023 11-07-2023 artikel 11

02-02-2023

gmb-2023-71538

RIS 2023-R-21
14-12-2022 22-02-2023 nieuwe regeling

08-12-2022

gmb-2022-552049

RIS 2022-R-166