Besluit van vervanging analoge archiefbescheiden gemeente Maashorst 2022

Geldend van 14-12-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Besluit van vervanging analoge archiefbescheiden gemeente Maashorst 2022

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maashorst:

Gelet op:

  • Artikel 7 van de Archiefwet 1995

Besluiten het volgende vast te stellen:

Artikel 1

Alle papieren (ontvangen) analoge, papieren documenten die deel uitmaken van de werkprocessen van de gemeente worden vervangen door digitale reproducties (scans) zoals omschreven in het door het College vastgestelde Handboek van Vervanging gemeente Maashorst 2022.

Artikel 2

Dit besluit treedt, net als het vastgestelde het handboek van vervanging door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maashorst, met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2022

Artikel 3

Dit besluit kan aangehaald worden als “Besluit van vervanging analoge archiefbescheiden gemeente Maashorst 2022”

Ondertekening

Uden, 24-11-2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst

De secretaris,

Drs. D van Deurzen

De burgemeester,

Drs. P.L.A. Rüpp