Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Maashorst 2022

Geldend van 14-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Maashorst 2022
Citeertitel Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Maashorst 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
  2. artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 147 van de Gemeentewet
  4. artikel 149 van de Gemeentewet
  5. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Uden 2018. Deze regeling vervangt de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Landerd 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2022 nieuwe regeling

24-03-2022

gmb-2022-550499

Onbekend.