Nadere regels behorende bij de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Gooise Meren 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels behorende bij de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Gooise Meren 2023
Citeertitel Nadere regels behorende bij de Verordening Wmo Gooise Meren 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gooise Meren 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt in werking gelijktijdig met de inwerkintreding van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gooise Meren 2023. Deze regeling vervangt het Besluit behorende bij de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2018 en het Besluit bij de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2019 en de bijhorende Nadere regels bij voornoemde beide Besluiten.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

23-08-2022

gmb-2022-550428

Onbekend.